s

 

 

 

 

 

 

 

   

Synpunkter från våra kunder

   Hämta information om IT-stöd för vårdgivare

Information och medlemserbjudanden

 Ny funktion - AutoUpdate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2013-04-29

 

SecuraNova  för enskilda och offentliga utförare,  öppenvård, boenden, familjevård  och assistansanordnare

Med hjälp av SecuraNova journalsystem  kan Ni med hjälp av dator på ett användarvänligt och säkert sätt, med eller utan hjälp av internetanslutning

 • h antera all dokumentation som behövs inom verksamheten, vilket även innefattar stöd för journalföring enligt SoL, LSS och HSL med signeringsfunktion
 • hantera uppgifter för personer i vilket som helst skede av insatsen  
 • dokumentera på ett rättssäkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter
 • få tillgång till dokumentationsstöd som stöder ADAD, ASI, BBiC, DOK och VIPS
 • dokumentera kontroller av förekomst av alkohol eller droger, presentera dem per inskriven och ta ut statistik för hela verksamheten
 • använda evidensbaserade, systematiska screening- och bedömningsinstrument i både utrednings- och behandlingsuppdrag som underlag för samtal, behandlingsplanering samt uppföljning av resultat och verksamhet. 
 • gallra dokumentationen utifrån gällande lagstiftning       
 • få tillgång till ett omfattande bibliotek av forskningsrapporter, utvärderingar, lagtexter, allmänna råd och föreskrifter, etc
 • hantera synpunkter och klagomål, avvikelser, LexSarah-anmälningar och rapporter
 • producera statistik på individ-, grupp, enhets- och verksamhetsnivå
 • hantera informationen om verksamhet, uppdragsgivare och inskrivna per enhet men även övergripande för hela verksamheten
 • följa upp och utvärdera insatser och verksamhet tillförlitligt och snabbt
 • presentera uppgifter lättfattligt och snabbt för Er själva, inskrivna, uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter vilket också underlättar arbetet när Ni ska prestera upphandlingsunderlag
 • utveckla verksamheten utifrån de utvärderade resultaten
  
 • få stöd för verksamhetens kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens
   allmänna råd
   
  
  
 • fokusera på insatserna, kvalitetssäkra verksamheten, minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften
    
  

SecuraNovas IT-system är färdiga att ta i drift direkt efter installationen och de anpassas i hög grad till varje verksamhets behov. De är stabila system, mycket användarvänliga och de utvecklas fortlöpande för att kunna stödja verksamheternas behov av att uppfylla befintliga och nya krav. Vi utvecklar systemen i nära samverkan med verksamheterna.

 

Drygt 170  utförarverksamheter och socialtjänsten i ca 45 kommuner är kunder hos SecuraNova. SecuraNovas journalsystem kan användas av alla typer av enskilda och offentliga vård- och omsorgsgivare, oavsett verksamhetens storlek eller målgrupp. Bland våra kunder finns verksamheter som arbetar med barn och unga med olika typer av svårigheter (beteendestörningar/ missbruk/kriminalitet/ övergreppsproblematik/ensamkommande flyktingbarn, funktionshindrade, m.m.), barn och föräldrar, vuxna med missbruk, vuxna med missbruk och psykiska funktionshinder, vuxna med psykiska funktionshinder utan missbruk. Systemet kan likaså användas av verksamheter som arbetar med omvårdnad och boenden för äldre och funktionshindrade liksom assistansanordnare.

 

 

Vi utbildar all personal som ska använda SecuraNova på plats hos kunden. I utbildningen ingår, utöver grundläggande funktioner i systemet, strukturerad journalföring , screening och systematisk bedömning , behandlingsplanering, uppföljning, produktion av statistik, m.m. Vi erbjuder även vårdgivare fördjupning i systematisk bedömning samt certifierad utbildning i arbete enligt BBiC, Barns Behov i Centrum.

 

 

Verksamheter som har skaffat IT-stöd från oss är:

 

HVB-hem för barn och unga

Baggium Vård och Behandling (Villa Björkängen, Villa Svanholmen, Osby; VillaMea, Malmö); Bills Bo & Utbildningsgård, Skärplinge; Blichers friskola, Teckomatorp; Bokskogens HVB, Vinslöv; Båktorps skol- och familjebehandlingshem, Nyköping; Buxeröds Utvecklingscenter, Stenungsund; Börstils ungdomshem, Östhammar; CareMore, Göteborg; Carlssons Ungdomsverkstad, Smedjebacken; Ekeborgs behandlingshem, Växjö; Flygsfors behandlingshem, Flygsfors; Globalen HVB, Borlänge; Gårdsjö tonårsvård, Flen (enhet Gårdsjö; enhet Trägårn); Hagudden, Grödinge; Hassela Skåne (Hassela Skomakaren); Hedvigsforsgårdens ungdomshem, Bjuråker; HVB Herlöv Hansen, Torsåker; HVB Stationen, Gagnef; HVB Ugglebo, Malmö; KFUM Umeå (HVB); Lilla Lugnet, Eskilstuna; Louise Bo, Tjörnarp; Lunna gård, Lidköping; Meby behandlingshem Båvensnäs, Flen; Meby behandlingshem Mellösa, Flen; Mjölby kommuns ungdomsboende Viadukten; Mårdbergs på Lövåsen,Edsele; Mölnbacka Ungdomshem, Deje; N&N Psykologi AB, Bollnäs; Nybro kommun, Villa Madesjö; Närsjögläntans HVB-hem, Falun; Prime Miljöterapi, Uppsala; Rosgårdens Familjehem, Söderbärke; Röste ungdomshem, Bollnäs; Storsjögården HVB, Forsbacka; Tiangruppen, Uppsala (HVB Gränome ocxh HVB Eleonoragården); Tjust behandlingsfamiljer, Västervik (HVB); VISION Utredningshem, Hoting (Enhet Brattbäcken, enhet Rotnäset); Vision Omsorg, Söderköping; Vittrasel HVB, Ramsele; Wij Gård och Vård, Kimstad; Z-Gården Individ- och familjebehandling, Staffanstorp;  Älgeredskollektivet, Bergsjö; Älvgården, Skutskär; Ängsklockans Familjehem, Gagnef.

 

 

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn

Ability Care, Uppsala; Baggium Vård och Behandling (Arwen, Tjörnarp; Ängbacken, Sporren, Gandalf, Legolas, Göteborg); Gnistan HVB, Gysinge; HemmaHos HVB, Gävle; KFUM Umeå, Umeå; Amaan HVB, Lund; Ånge kommun, Asylbondet Vitalia.

 

 

H VB-hem för barn och familj

Ability Care, Uppsala; Arabo familjebehandling, Växjö; Hammarby familjebehandling, Gästrike-Hammarby; Humlans HVB, Ockelbo; Kängurun i Skara; Murars gård, Vallsta; Nanolfsvillan, Finspång; Värmlands vårdförbund, Akut- och utredningshemmet Flöjten, Karlstad;

 

 

HVB-hem för vuxna

Almalandet, Trosa; Bolinders HVB, Stockholm; Dagöholm Behandlings- och Utbildningscenter, Flen; Ekgården HVB, Edsbro; Forsagården, Mönsterås; Furulundshemmet AB, Järbo; Ginnunga AB, Hisings-Backa; Granby Storgård, Vallentuna; Gränsgården, Anderslöv; Höga Kusten Vård och Omsorg, Ramvik; Iris utvecklingscenter (Mullsjö-Enköping-Göteborg-Jönköping-Stockholm); Kvinnohemmet Rosen, Storvik; KRIS Livsstils-huset, Uppsala; Linköpings stadsmission; Lövängens behandlingshem, Stockaryd; Måvikens Rehabiliteringscenter, Mjällom; Mälardalens Behandlingscentrum, Hallstahammar; Nybohemmet, Värsås; Ranarp Vård, Ängelholm; Rosenfors Center, Borgholm; Rubinen Motivations- och omvårdnadsboende, Skara; Selenekollektivet, Gotland; Serenity AB, Kramfors (Hugin mansbehandling; Kvinnobehandlingshemmet Munin; Järesta gård); Skogsfamiljen och Skogskollektivet, Alingsås; Storviksgården, Storvik; Sydsvenska Hälsogruppen (Nömmebergs vårdhem, Stensjön; Eden 12-steg, Hultsfred; Tallgården Virserum; Vittsjö vårdhem); Sävik behandlingshem och Annexet, Säter; Sörgårdens Utveckling, Söråker; Victorygruppen (Kvarnlyckan och Oskarshemmet), Lidingö; Villa Skogshyddan, Ulricehamn; Visättra Behandlingscenter, Huddinge; Vägvalet Väst, Hisings Backa; Värmlands vårdförbund, Beroendecentrum Värmland, Karlstad; Val-Bo behandlingshem, Norrköping.

 

 

Öppenvårdsverksamheter

Ability Care, Uppsala; Baggium Vård AB, Öppenvården och Mellanvården; Bogruppen Östergötland AB, Norrköping; Hassela Skåne, Mentorskap och Öppenvård, Hasselaskolan LSR, Lund; KFUM Umeå, Öppenvården; Iris utvecklingscenter, öppenvården, Göteborg; Linköpings stadsmission; Nybro kommun, Öppenvården och Familjeteamet; Ny Vy AB, Gävle-Sandviken-Hofors-Leksand-Malung-Rättvik-Vansbro; Staffanstorps kommun,  Öppenvården; Pedersens Skol- och familjeresurs, Göteborg; Tiangruppen Öppenvård, Uppsala; VISION Utredningshem, Öppenvården Östersund; Ånge kommun, Fält- och stödteamet.

 

 

Familjehemsverksamheter

Baggium Vård AB (Familjehemscentrum SYD och VÄST); JN Utveckling Familjehemsvård, Helsingborg; Sydsvenska Hälsogruppen, Lejongårdar, Laholm; Tiangruppen familjehem, Uppsala; Tjust behandlingsfamiljer, Västervik och Vimmerby.

 

 

Assistansverksamheter

Adena Personlig Assistans AB, Solna; Anessis AB, Solna; HadiCare AB, Malmö; Kooperativet Lotsen, Nässjö; Lystra personlig assistans, Leksand; OP Assistans, Ockelbo, Saxena Omsorg, Solna; Österlen Assistans, Kivik.

                      

 

Äldreverksamheter

Sydsvenska Hälsogruppen, Nömmebergs vårdhem, Stensjön och Vittsjö sjukhem.

    

 

 

Referenser: Arabo familjebehandling , Växjö, Ekeborgs behandlingshem , Växjö, Hassela Skåne , Lund, Murars gård , Vallsta, HVB Stationen , Gagnef, Iris Utvecklingscenter , Mullsjö, Meby behandlingshem , Flen, Sörgården utveckling , Söråker, valbo behandlingshem , Norrköping.

 

 

 

© Copyright 2013 Compact System  • Alla rättigheter förbehålles • Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat

www.securanova.se