VAD ÄR SECURANOVA?

Säker användarvänlig dokumentation
Vi erbjuder sedan 1996 dokumentations- och journalsystem för HVB-hem, öppenvård, särskilda boenden, familjevårdsverksamheter, stödboenden, särskilda boenden, assistansanordnare, hemtjänsten, socialtjänsten samt privat hälso- och sjukvård. Våra system kan användas för alla målgrupper.

Säkerhet
Vi hanterar känsliga personuppgifter på ett tillförlitligt och mycket säkert sätt genom att informationen krypteras, loggas och därigenom skyddas från obehöriga. Säkerheten är en av hörnstenarna i systemet och tillämpas i alla funktioner.

Funktionellt
SecuraNovas journalsystem stöder all brukardokumentation och arbete med evidensbaserade metoder. Det ger stöd för riskbedömning och matchning, kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering men även värdefull information att använda i anbud i samband med upphandling av vårdtjänster. Ett 30 tal nyckelfärdiga och etablerade skattningsinstrument finns att tillgå i systemen.

Vi stöder dokumentation enligt ASI, ADAD, BBIC, DOK och ESL.
Läs mer...

Varför välja SecuraNova?

• Stöder alla viktiga processer med hög säkerhet

• Användarvänligt och samtidigt kvalificerat

• Säker distansåtkomst

• Stöder all dokumentation som behövs

• Stöder kvalitetssäkring

• Spetskompetens inom verksamhetsområdet

• Snabb och omfattande support

• Konkurrenskraftig prisbild

Hopp

Vad tycker våra kunder?Växel: 036-550 40 00
Försäljining: 036-550 40 01
Tekniska frågor: 036-550 40 02

E-post: info@securanova.se

© Copyright 2017 SecuraNova Informationssystem AB • Alla rättigheter förbehålles • Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat

Support
036-550 40 00
support@securanova.se

webb: support.securanova.se